El Consell 

Actualment hem creat el que anomenem “Consell” i estem estructurats en 6 àrees coordinades per 10 persones (Economia, Comunicació, Logística, Artístic, Divulgació i Secretariat).

Aquesta estructura s'ha d'adaptar al context actual i crear uns fonaments que perdurin en el temps.

Hem establert una sèrie d'objectius tant a curt com a llarg termini, i ara es tracta d'intentar assolir-los. Entre d'altres coses, hem d'arribar a les escoles, a tots els barris, entitats i als pobles de la comarca, convertint en un referent cultural i social, aquesta activitat, molts cops desconeguda.

El Consell actual està format per:

  • Albert Homet
  • Ània Posada
  • Ana Bermudez
  • Ariadna Buendía
  • Guillem Prats
  • Judit Homet
  • Lidia Benaiges
  • Pedro cabello